3DEXPERIENCE: Nevšední pojetí barové kultury

SnapShot3

Typickým trendem barové kultury je snaha neustále překvapovat hosta a jakkoliv ho nadchnout pro pestrý svět koktejlu či ho přímo tzv. vtáhnout do hry. Co se ale stane, pokud právě barové prostředí je tím lákadlem a poutavým prostředníkem pro představení zcela unikátní technologie, která zdánlivě nemá s barmanstvím příliš společného? Znamená to nový rozměr barmanství nebo pouze vystihuje širokou popularitu zasahující svým způsobem téměř každého?

Na počátku minulého století byli lidé fascinováni srkacími stébly, nevyčerpatelnou variabilitou míšených nápojů a způsobem jejich přípravy. Již pouhá přítomnost velkého množství ledu v nápoji či při jeho přípravě totiž znamenala jistou exkluzivitu a především finanční náročnost. Tyto radovánky se tudíž staly jakousi manifestací patřičné životní úrovně. Čas plynul a míšené nápoje se etablovaly jako nedílný kulturní prvek. Napříč stoletím se objevily různé technologie. Vytříbil se styl a koncem století poté přišel další rozměr – show, neboť člověk chce být neustále překvapován a touží posouvat své hranice dál a dál. Na základě této přirozenosti se proto kupříkladu prohlubují dříve okrajové prvky flairu v celý směr a molekulární kuchyně se přesouvá za bar. To vše jen, aby byl host neustále ohromován.

3DX_Forum_Russia2014-14

Odtud je snadné ptát se, čím lze ještě zapůsobit? Jeden z možných směrů v podobě zapojení technologií představil během letošního ročníku World Class Cocktail Competition Víťa Cirok, když se svým Future Martini vzal porotce na pomyslnou cestu do vesmíru. Co se ale stane, když vezmete klasické barmanství, abyste jeho prostřednictvím představili nové technologické postupy a možnosti? Na toto téma zasvěceně promlouvá Tomáš Ivančík. Mnozí si jej možná pamatujete z řady barových akcí pro jeho neutuchající nadšení a velký zájem o věc. Tomáš Ivančík je specialistou a konzultantem prodeje společnosti Dassault Systèmes, zodpovědný za rozvoj SIMULIA 3DEXPERIENCE, v němž jsou aplikovány simulační nástroje a tzv. metoda konečných prvků. Zjednodušeně řečeno jde o velkou matematiku a fyziku, kdy každý prvek má své parametry a akce vyvolává reakci. Na platformě 3DEXPERIENCE lze tedy virtuálně simulovat téměř cokoliv od kolenních implantátů, přes automobilové crash testy, až po vizualizaci špatné sabráže, v níž program vyhodnotí, jaké důsledky by tato nešikovnost měla a do jaké vzdálenosti půjdou střepy.

SnapShot5

Jednou ze simulací, kterou Tomáš Ivančík prezentuje klientům možnosti celého softwaru a jeho nastavení, je tání ledu v šejkru, kdy jsou brány v úvahu například teploty ledu s mínus dvaceti dvěma stupni celsia a příslušných tekutin, jejichž teplota se pohybuje někde okolo plus dvaceti. Analyzovanými proměnnými poté jsou teplota na hraně a uprostřed šejkru nebo jednoduché porovnání blok ledu versus kostky. O to zajímavějším prvkem je, že nezůstává pouze u teoretické části, ale Tomáš obohacuje prezentaci rovněž o reálné výstupy, kdy vstupuje za bar a nabízí vskutku 3D rozměr i s chutí. A jak to vlastně samotného autora této prezentace napadlo? „Barmanství je mou vášní a koníčkem, o což se de facto postarala má sestra, když mne přihlásila na barový kurz. A jelikož rád propojuji pro mnohé nepředstavitelné věci, rozhodl jsem se zapojit do našich prezentací oživující koktejlové prvky, které nejen že všechny zaujmou, ale také mi umožní představit software a jeho využití v novém rozměru.“

SnapShot2

Další zkušeností, která se nabízí tentokrát přímo pro barový provoz, je využití 3D tisku. Někteří z vás o něm už slyšeli a jiní s ním již mají svou zkušenost. Málokdo jej ovšem aplikuje do barového prostředí, kdy v současném trendu moderních technologií doslova volá po svém zapojení v barovém světě. Pro hovoří odolnost materiálu, široká škála designových možností či snadná replikovatelnost, zatímco proti mluví snad jen časová náročnost a jistá finanční stránka věci. Je to však opět netradiční způsob, jak zaujmout hosta, ať už si vytisknete ozdobu, skleničku nebo součástky pro celý bar.

Autor: Tomáš Mozr

Leave a Reply